top of page

Fixný aparát (strojček)

* výsledná cena liečby pacienta závisí od jeho individuálneho liečebného plánu

bottom of page