top of page
IMG_1521.jpeg

Vítam Vás v našej ambulancii Esteam dent, 

        Volám sa Zuzana Sonogová. Viac ako 18 rokov pracujem ako čeľustný ortopéd pre deti a dospelých. Jednou z moji silných motivácií v mojej práci je pomáhať Vám prirodzene a bezstarostne sa usmievať. Anglický básnik Joseph Addison raz povedal: „Úsmev je pre ľudí to isté, ako slnečný svit pre kvetiny.“      

 

        Spoločne s mojim tímom chceme našu prácu a službu pre Vás stavať na troch dôležitých hodnotách.

        Prvou hodnotou je preukázaná úcta (z angl. Esteem) každému z vás. Je pre nás dôležité, aby ste od prvého telefonátu, cez nepokojné sedenie v stomatologickom kresle, až pokiaľ neodídete z vyšetrenia prežívali dôstojnosť a rešpekt, aký si každý človek zaslúži. 

        Bez ohľadu na dokonalosť chrupu sú pre nás naši pacienti nesmierne dôležití a vážení. Práve preto je súčasťou našich hodnôt aj túžba pomôcť zvýšiť Vám Vaše sebavedomie – z angl. self-esteem. Budovanie tejto druhej hodnoty je cenným prínosom v prijímaní samého seba, ale aj schopnosti vnímať to, ako nás prijíma naše okolie.

        Tieto dve hodnoty však dokážeme naplno rozvinúť len v spolupráci s Vami. Preto Vás pozývame spoločne s nami vytvoriť jeden tím –z angl. team. Nedokážeme Vám efektívne pomáhať bez Vašej spolupráce.

         Pri zakladaní našej ambulancie a tvorení jej názvu sme použili prienik spomenutých anglických anglických slov, aby nám aj Vám  pripomínali hodnoty, ktoré chceme prinášať do Vašich životov počas Vašej ortodontickej liečby.

Tešíme sa na Vás!

MUDr. Zuzana Sonogová
bottom of page