top of page
Ambulancia čeľustnej ortopédie v Poprade
Vybavení

Priebeh liečby a informatívny cenník

Fixný strojček

1. Vstupné vyšetrenie
Intraorálny sken, 3D modely, analýzy, príprava liečebného plánu

Dieťa: do 18 r. : 200,- €
Dospelý: 350,- €

2. Nalepenie fixného aparátu na dva oblúky (kovové zámky)
Dieťa do 18 r. : 640,- €
Dospelý: 1100,- €

3. Kontroly počas 2 rokov liečby
cca 20 x 
Dieťa: jedna kontrola 18,- (celkom 360,-€)
Dospelý: jedna kontrola 36,- (celkom 720,-€)

4. Sňatie fixného aparátu
a zhotovenie retenčných aparátov

Dieťa: 290,- €
Dospelý: 410,- €

Celková orientačná cena ortodontickej liečby pomocou fixného strojčeka

Dieťa: 1490,- €

Dospelý: 2580,- €

Neviditeľný strojček 
INVISALIGN

1. Vstupné vyšetrenie
Intraorálny sken, 3D modely, analýzy, príprava liečebného plánu

Dieťa do 18 r. : 200,- €
Dospelý: 350,- €

2. Nalepenie atačmentov a odovzdanie dláh
Dieťa do 18 r. : 2000,- € (1.splátka)
Dospelý: 2000- € (1.splátka)

3. Kontrola a odovzdanie dláh 
Dieťa do 18 r. : 750,- € (2.splátka)
Dospelý: 1100,- € (2.splátka)

4. Kontrola a odovzdanie dláh
Dieťa do 18 r. : 750,- € (3.splátka)
Dospelý: 1100,- € (3.splátka)

Celková orientačná cena ortodontickej liečby pomocou INVISALIGN

Dieťa: 3300,- €

Dospelý: 4200,- €

Porovnanie fixného a neviditeľného strojčeka

Vlastnosti

Estetika

Manipulácia

Pohodlie

Bezpečnosť

Bežný život

Spoločenský život

Dentálna hygiena

Jedlo

Šport, aktivity

Liečba

Dĺžka liečby

Predvídateľnosť

Kontroly

SOS návštevy

Fixný strojček

viditeľné zámky a drôty

pevné uchytenie

môže spôsobiť poranenie

môže byť ovplyvnený

obmedzené: tvrdé potraviny

obmedzené: kontaktné a loptové hry

12 - 24 mesiacov

každých 4 - 6 týždňov

priemerne 3 návštevy

Neviditeľný strojček INVISALIGN

prakticky neviditeľné

ľahko snímateľné

funguje ako ochrana

bez vplyvu

bez obmedzenia

bez obmedzenia

12 - 18 mesiacov

každých 10 - 12 týždňov

priemerne <1 návšteva

Dohodnite si konzultáciu

bottom of page